Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 7-8/2019

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
7-8/2019

Mlčanlivosť zdravotníckeho pracovníka, vedenie zdravotnej dokumentácie a ochrana osobných údajov v zdravotníckom zariadení

JUDr. Ivan Humeník, PhD. JUDr. Katarína Tomková

Základné zásady ochrany osobných údajov sú úzko späté s povinnosťami zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných právnych predpisov (zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách sú...

Poskytovanie rekondičných pobytov z pracovnoprávneho hľadiska

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Povinnosť zabezpečovať rekondičný pobyt zo strany zamestnávateľa zamestnancom je upravená v § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďal...

„Zabudnuté“ pomôcky v tele pacienta po operačnom zákroku

Mgr. Lucia Mitríková

Týmto článkom by som chcela upriamiť pozornosť najmä zdravotníckych pracovníkov, ale aj širokej verejnosti na problematiku „zabudnutých“ operačných pomôcok, resp. objektov, ktoré zostali v tele pac...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.