Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 10/2018

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
10/2018

Vybrané obsahové aspekty zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (I.)

JUDr. Ján Drgo, PhD. Zo seriálu: Vybrané obsahové aspekty zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Základom právneho vzťahu medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na strane jednej a zdravotnými poisťovňami na strane druhej je zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ako osobitný zm...

Ochrana zdravia zamestnancov pri práci – zmeny v kategorizácii prác z hľadiska zdravotného rizika

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Zo seriálu: Vybrané obsahové aspekty zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizika vyjadruje mieru zdravotného rizika, ktorému sú zamestnanci pri práci vystavení pri expozícii zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia.

Taliansko: Zvýšený výskyt osýpok súvisí so znížením výdavkov na zdravotníctvo

(JG) Zo seriálu: Vybrané obsahové aspekty zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Nedávne výskumy ukazujú, že primárnym dôvodom prepuknutia osýpok, ktoré postihuje niekoľko európskych krajín, je pokles vakcinačného pokrytia. Za vznik tohto problému môže podľa mnohých odborníkov ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.