Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 12/2020

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
12/2020

POVINNÁ MLČANLIVOSŤ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV (2.)

JUDr. Ivan Humeník, PhD. JUDr. Katarína Tomková

Povinná mlčanlivosť nie je absolútna a existujú početné výnimky, ktoré vyplývajú z rôznych právnych predpisov, na základe ktorých je poskytovateľ dokonca povinný poskytnúť údaje zo zdravotnej dokum...

AUTONÓMIA VÔLE JEDNOTLIVCA PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V MEDZINÁRODNÝCH ZMLUVÁCH

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti by malo byť založené na viacerých princípoch, ktoré sú uznávané naprieč rôznymi štátmi. Mnohé z týchto princípov sú preto zakotvené v medzinárodných zmluvách,...

OCHRANA ZDRAVIA ZAMESTNANCOV S EXPOZÍCIOU BIOLOGICKÝM FAKTOROM PRI PRÁCI

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Biologické faktory sú mikroorganizmy, najmä baktérie, vírusy, prióny, parazity a huby, ktoré môžu vyvolať nákazu, alergiu alebo toxický účinok u ľudí vrátane zamestnancov vystavených pri práci týmt...

Obsah vydania

Na záver roka ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.