Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo - 2023

Rezort zdravotníctva má k dispozícii optimalizáciu analýzy siete záchrannej zdravotnej služby

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR dostalo optimalizovanú analýzu siete záchrannej zdravotnej služby od Žilinskej univerzity v Žiline. Dokument: „Optimalizácia siete záchrannej zdravotnej služby“ bolo potrebné prepracovať, keďže pôvodná verzia dostatoč...

Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií prináša údaje o ambulantných výkonoch zubného lekárstva, orálnom zdraví detí, ako aj o počte a význame preventívnych prehliadok. Z celkového počtu evidovaných pacientov absolvovala pr...

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) upozorňuje na správny postup pri výdaji liekov na lekársky predpis

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

V súvislosti s nárastom subjektov, ktoré ponúkajú pacientom obstaranie liekov na lekársky predpis, upozorňuje ŠÚKL pacientov, že takéto lieky sa môžu vydávať výlučne v lekárňach alebo zákonom stanovených zdravotníckych zariadeniach a môže tak urob...

Slovenskí kontrolóri zastrešia medzinárodnú kontrolu zameranú na nákup vakcín

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NKÚ

Najvyšší kontrolný úrad SR iniciuje európsku kontrolu nákupu a zazmluvnenia vakcín proti ochoreniu COVID-19. Otvorenie takejto kontroly konzultoval predseda NKÚ SR Ľubomír Andrassy už v júni tohto roku na zasadnutí šéfov kontrolných inštitúcií čle...

Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v SR v roku 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Lekári v ambulanciách klinickej imunológie a alergiológie v roku 2022 sledovali vyše 517- tisíc pacientov. Najčastejšie im diagnostikovali alergickú rinitídu, známu aj ako senná nádcha. Špecifickou alergénovou imunoterapiou bolo liečených takmer 5...

Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR za rok 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Zdravie je stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo slabosti. Touto definíciou zdravia (WHO) sa riadia ľudia na celom svete. Dosiahnutie čo najvyššej úrovne zdravia je základným právom pre každého. V pr...

Slovensko od 1. januára 2024 spúšťa DRG ako úhradový mechanizmus

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UDZS

Zverejnenie odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) na vykonávanie úhrad podľa klasifikačného systému SK-DRG (číslo: S24447-2023-OKCÚS-1) prináša od 1. januára 2024 do ústavnej zdravotnej starostliv...

Zmena zdravotnej poisťovne v roku 2023: Benefity i nekalé praktiky aj v tohtoročnej kampani, pribudla novinka späťvzatia do 31. 10.

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UDZS

Poistenci, ktorí sa rozhodli zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu, mali možnosť podať prihlášky do 30. 9. 2023, pričom zmena bude účinná k 1. 1. 2024. Možnosť späťvzatia týchto prihlášok majú prvýkrát do  31. 10. 2023.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.