Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Úloha očkovania v boji proti antimikrobiálnej rezistencii

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: AIFP

Antimikrobiálna rezistencia (AMR) predstavuje veľkú výzvu, nakoľko sa považuje za novú globálnu hrozbu pre verejné zdravie a spoločnosť.

Len v roku 2019 bolo s bakteriálnou AMR celosvetovo spojených 4,91 milióna úmrtí, pričom sa predpokladá, že tento počet sa do roku 2050 celosvetovo zvýši na 10 miliónov úmrtí ročne. V regióne EÚ/EHP je zdravotná záťaž spôsobená AMR porovnateľná so záťažou spojenou s chrípkou, tuberkulózou a HIV/AIDS, pričom sa očakáva, že zdravotné ohrozenie bude mať za následok viac ako 569 miliónov dní hospitalizácie ročne navyše.

V novej správe publikovanej Vaccines Europe, výskum ukazuje, že očkovanie je cenným nástrojom na riešenie tejto hrozby, zachováva hodnotu antibiotík tým, že predlžuje ich životnosť a zabezpečuje ich trvalú účinnosť. Musíme uznať a podporovať synergický vzťah medzi týmito nástrojmi na efektívne riadenie AMR a ochranu verejného zdravia. Vaccines Europe ako také načrtáva niekoľko stratégií na zvýšenie pokrytia existujúcimi vakcínami a na podporu vývoja pripravovaných vakcín.

Navrhované stratégie sú:

Stratégie pre existujúce vakcíny:

 • Zvyšovanie povedomia o dôležitosti očkovania na zlepšenie zachytenia a pokrytia a na podporu investícií do vývoja vakcín.
 • Zavedenie imunizácie na zlepšenie pokrytia očkovaním vo všetkých vekových skupinách v členských štátoch EÚ uprednostňovaním celoživotného imunizačného prístupu.
 • Vypracovanie politík, ktoré integrujú a podporujú prevenciu v boji proti AMR.
 • Zlepšenie generovania a využitia údajov o zdravotnej starostlivosti z reálneho sveta a vyvinutie systémov dohľadu na monitorovanie vplyvu nových aj zavedených vakcín na AMR.

Stratégie pre budúce vakcíny:

 • Zabezpečenie dostupnosti platforiem dohľadu hodnotiacich používanie a nesprávne používanie antibiotík na infekcie, ktorým sa dá predchádzať očkovaním.
 • Zvyšovanie povedomia o globálnych a regionálnych zoznamoch prioritných patogénov.
 • Rozvoj inovatívnych mechanizmov financovania a stimulov pre výskum vakcín v ranom a neskoršom štádiu.
 • Zvýšenie verejného financovania a podpora verejno-súkromných partnerstiev s cieľom podporiť výskum a vývoj a zlepšiť prístup v prioritných oblastiach chorôb.
 • Regulačný rámec, ktorý poskytuje usmernenia a podporuje efektívnený vývoj a autorizáciu vakcín proti AMR.
 • Vývoj metodológií HTA orgánov špecifických pre vakcíny, ktoré uznávajú hodnotu očkovania proti AMR.

AMR nemôže vyriešiť jeden aktér sám, ale musí byť konfrontované s využitím všetkých dostupných nástrojov, počnúc očkovaním, ktoré musí byť integrované do akejkoľvek reakcie AMR na národnej, európskej a globálnej úrovni. Na to, aby sa táto vízia stala skutočnosťou, je potrebný atraktívny inovačný ekosystém v EÚ, ktorý podnecuje zavádzanie existujúcich vakcín a podporuje vývoj vakcín novej generácie, ktoré sa zaoberajú AMR.

Využitie hodnoty očkovania

V júni tohto roku Rada EÚ prijala odporúčanie zamerané na zintenzívnenie opatrení EÚ na boj proti AMR s prístupom "jedného zdravia". Odporúčanie uznáva očkovanie ako účinný a nákladovo efektívny nástroj na prevenciu prenosných chorôb s potenciálom obmedziť šírenie infekcií AMR a znížiť používanie antimikrobiálnych látok. Vaccines Europe preto vyzýva na implementáciu odporúčania Rady.

V záujme ďalšieho odomykania plného potenciálu očkovania predstavuje revízia európskej všeobecnej farmaceutickej legislatívy ďalšiu dôležitú príležitosť na podporu inovatívneho ekosystému, ktorý uznáva hodnotu vakcín v boji proti AMR. Táto podpora by ďalej pokročila vo vývoji a prijímaní protiopatrení na riešenie tejto hrozby.

Napriek tomu zostáva vývoj vakcín, ktoré sa zameriavajú na rezistentné patogény, výzvou z dôvodu vedeckých prekážok, dlhých časov vývoja, vysokej miery zlyhania, vysokých nákladov, neschopnosti zodpovedať za zlyhania trhu, zdĺhavého procesu hodnotenia licencií a nedostatku odporúčaní týkajúcich sa použitia. Tieto výzvy sa musia riešiť, pretože očkovanie môže zabrániť zdravotným následkom infekčných chorôb súvisiacich s AMR:

 • Predchádzanie úmrtiam a komplikáciám.
 • Zníženie prevalencie a prenosu rezistentných patogénov.
 • Zníženie zneužívania a nadmerného používania antimikrobiálnych látok.
 • Zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť, vrátane nákladných hospitalizácií a starostlivosti v súvislosti s dlhodobými zdravotnými komplikáciami.

„Vzhľadom na globálnu hrozbu AMR zohrávajú vakcíny kľúčovú úlohu pri ochrane verejného zdravia. Očkovanie nie je len nevyhnutným nástrojom, ale aj nevyhnutným predpokladom liečby rezistentných patogénov, zachovania hodnoty antibiotík a predĺženia ich účinnosti. V boji proti AMR musia všetky zainteresované strany spolupracovať investovaním a rozširovaním povedomia a pokrytia existujúcich vakcín a vakcín novej generácie.“
Sibilia Quilici, výkonná riaditeľka, Vaccines Europe

Celú správu si môžete pozrieť tu: https://www.vaccineseurope.eu/wp-content/uploads/2023/11/FINAL_VE-white-paper-on-AMR_November2023.pdf


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.