Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 3/2016

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
3/2016

Novinky v medicínskej legislatíve v roku 2015 a 2016

JUDr. Zdenko Doktor

Počas roka 2015 bolo prijatých viacero právnych predpisov, ktoré sa týkajú oblasti zdravotníctva. Viaceré prijaté novely majú niekoľko dátumov účinností a novelizujú viaceré predpisy súčasne. V člá...

Fiktívne rozhodnutie a odmietnutie sprístupnenia informácie na žiadosť

JUDr. Tomáš Buzinger

Článok analyzuje postup povinných osôb s pôsobnosťou v zdravotníctve v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o...

Z legislatívy

HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.

Uverejňujeme prehľad nových aj novelizovaných predpisov, ktoré boli publikované v ostatnom období.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.