Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 3/2014

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
3/2014

Šikanovanie v zdravotníctve – nový fenomén

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

O ochrane ľudských práv a slobôd v pracovnom práve či na pracovisku sa často diskutuje na odborných fórach, prax však niekedy prináša situácie, kedy je ľudská dôstojnosť zamestnanca potlačovaná.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Zápal bedrového kĺbu u dieťaťa

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila

V tomto článku podrobnejšie rozoberáme rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. júla 2011, v ktorom bol po právnej stránke posudzovaný prípad poskytovania zdravotnej starostlivosti malo...

Súčasné chápanie spirituality pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

PhDr. Renata Knezović PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, PhD.

V článku chceme priblížiť a definovať predovšetkým súčasné chápanie spirituality pacienta a zároveň poukázať na dôležitosť tohto fenoménu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, keďže v súčasnej...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.