Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 6/2020

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
6/2020

Programové vyhlásenie vlády SR pre zdravotníctvo

JUDr. Tomáš Buzinger

Výsledky parlamentných volieb na konci februára 2020 priniesli zmenu vlády SR, ktorá po svojom vymenovaní prezidentkou SR dňa 21. marca 2020 začala pripravovať Programové vyhlásenie vlády SR (ďalej...

Zmeny v zákone č. 355/2007 Z. z. v oblasti ochrany zdravia pri práci v čase krízovej situácie, účinné od 21. mája 2020

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení v čase krízovej situácie v oblasti zdravotníctva Národná rada SR schválila dňa 13. mája 2020 zákon č. 125/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z...

Odborný konzultant verzus znalec v konaní pred úradom

Mgr. Viera Hradiská

Výkonom dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR (ďalej len „úrad“) realizuje zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľa...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.