Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 12/2015

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
12/2015

Právna regulácia financovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku

JUDr. Lucia Pastiriková

Ústava SR garantuje všetkým občanom právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia, a to za podmienok, ktoré ustanoví zákon. Rozsah zdravotnej starostlivosti, ...

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Zápal pľúc počas gravidity

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila

Tento príspevok sa venuje kauze, v ktorej bola posudzovaná administratívnoprávna zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Bola rozhodnutá tohto roku rozsudkom Najvyššieho súdu Slovensk...

Právo výberu v slovenskom zdravotníctve – teória a prax

MUDr. Jozef Klucho

Vybrať si lekára či zdravotnícke zariadenie na Slovensku nie je také ľahké, ako by sa mohlo zdať. V mnohých regiónoch chýbajú všeobecní lekári aj špecialisti. Nie všetky nemocnice vykonávajú všetky...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.