Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 5/2015

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
5/2015

Cui bono? (Nespravodlivá rovnováha v povinnom očkovaní z vôle Ústavného súdu SR)

doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

Kľúčová otázka neznie: zachovať povinné očkovanie alebo ho zrušiť? – ako to navodzoval Ústavný súd SR vo svojej úvahe o proporcionalite zásahu do súkromia. Tak vidia problematiku povinného očkovani...

Pacientova dispozícia – rozpor medzi legislatívnym rámcom, akademickou teóriu a praxou

MUDr. Branislav Maček

Existuje veľa spoločenských oblastí a činností, kde právna regulácia ďaleko predstihuje reálne potreby spoločnosti. Pacientova dispozícia je však opačným príkladom.

Praktické problémy realizácie novely zákona o dani z príjmov v zdravotníctve

MUDr. Jozef Klucho

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon č. 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. a ktorým sa menia...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.