Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 7-8/2017

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
7-8/2017

Svedecká výpoveď zdravotníckeho pracovníka

JUDr. Vladimír Volčko, PhD. Mgr. Lucia Volčková

V praxi sa opakovane stretávame s identickými otázkami lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, ktoré súvisia so súdnymi konaniami v medicínsko-právnych veciach. Najčastejšie ide o témy súvisiac...

Interkultúrna mediácia v zdravotníckom zariadení

JUDr. František Kutlík

V dnešnej globalizovanej spoločnosti s masovým pohybom ľudí, výmenou kultúr, technológií a informácií sa čoraz nástojčivejšie pretláča do popredia otázka, ako sa s touto skutočnosťou vyrovná taká c...

Health technology assessments – metódy systémovej analýzy pre rozhodovanie v zdravotníctve

Doc. Ing. Juraj Borovský, PhD.

Vo väčšine krajín OECD sa zdravotníctvo stáva čiernou morou ekonómov, politikov, ale aj verejnosti. Technologický vývoj prináša celý rad nových produktov a nových postupov, ktoré dovoľujú liečbu ch...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.