Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 10/2021

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
10/2021

PRÁVNA ÚPRAVA VÝKONU PREHLIADOK MŔTVYCH A LEGISLATÍVNE ZMENY OD 1. OKTÓBRA 2021

Mgr. Viera Hradiská

Dňa 22. júna 2021 Národná rada Slovenskej republiky ako ústavodarný a zákonodarný orgán schválila novelu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovn...

OCHRANA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE A VYKONÁVANIE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (2.)

Mgr. Eva Siminská

Tento článok sa zaoberá vzťahom ochrany hospodárskej súťaže v súvislosti s vykonávaním verejného zdravotného poistenia a hľadá odpoveď na otázku, či je možné považovať činnosť zdravotných poisťovní...

LEKÁRSKA ZDRAVOTNÁ PREHLIADKA A JEJ VZŤAH K VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Lekárska zdravotná prehliadka vo vzťahu k práci má za cieľ eliminovať možné nepriaznivé následky nevyhovujúceho zdravotného stavu zamestnanca vo vzťahu k výkonu závislej práce. Významnou kategóriou...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.