Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 12/2016

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
12/2016

Variabilita právnych konaní iniciovateľných v prípade pochybenia lekára

JUDr. Ingrid Lanczová, Ph.D.

Medzinárodným termínom pre pochybenie lekára je tzv. malpractice, t. j. zanedbanie profesionálnej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytol starostlivosť pod úrovňou š...

Zákon o registri partnerov verejného sektora

JUDr. Juraj Tkáč

Účelom zákona je zavedenie registra partnerov verejného sektora, ako aj úprava s tým súvisiacich otázok s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekt...

Čerpanie dovolenky podľa Zákonníka práce

JUDr. Tatiana Mičudová

Článok pojednáva o určovaní čerpania dovoleniek zamestnávateľom a ďalších súvisiacich otázkach týkajúcich sa problematiky dovoleniek v pracovnoprávnych vzťahoch. Zamestnávatelia sa oboznámia s práv...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.