Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Obhajoba poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Obhajoba poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - 3. časť: Rozbor rozsudku Najvyššieho súdu SR

Rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych kauzách je často kritizovaná najmä z dôvodu, že je neprogresívna a v prípade rozsúdenia konkrétneho medicínsko-právneho sporu je potrebné až príliš často nahliadať do českej judikatúry. Aj keď ...

Obhajoba poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - 2. časť: Výsledok dohľadu a obrana prostredníctvom správneho súdnictva

V predchádzajúcom čísle tohto časopisu sme začali venovať otázkam dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, konkrétne právam a povinnostiam ako dohliadaného subjektu, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), tak a...

Obhajoba poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – 1. časť: Práva a povinnosti dohliadaného subjektu

O konaní pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“) sa toho už popísalo dosť, ale pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) je užitočné a vhodné závery zosumarizovať a samozrejme aj doplni...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály