Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Administratívnoprávna zodpovednosť lekára pri výkone povolania

Administratívnoprávna zodpovednosť lekára pri výkone povolania

Lekár pri výkone povolania nie je len autonómnym subjektom, ale pri tejto činnosti, ktorej podstatou je „starostlivosť o zdravie človeka“, sa stáva subjektom určitých spoločenských vzťahov, právnych vzťahov nevynímajúc. Vo všeobecnosti pojem vzťah...

Administratívnoprávna zodpovednosť lekára pri výkone povolania (II.)

V minulom čísle som charakterizovala administratívnoprávnu zodpovednosť lekára všeobecne. Vysvetlila som, o aký typ zodpovednosti ide. V druhej časti článku som sa venovala základným povinnostiam poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály