Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 6/2017

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
6/2017

Právna úprava klinického skúšania liekov v Slovenskej republike

JUDr. Ingrid Lanczová, Ph.D.

„Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým počtom pacientov zaradených do klinických skúšaní na počet obyvateľov. V súčasnosti by to mohlo byť až 9 000 Slovákov ročne.“ [1]

Dokumentácia o transferovom oceňovaní a zjednodušený režim pre vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

JUDr. Tomáš Husovský JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Ako bolo uvedené v prvej časti príspevku o transferovom oceňovaní, na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa od 1. januára 2017 vzťahujú zmenené povinnosti. Napriek tomu môžeme identifikovať o...

Posúdenie duševnej spôsobilosti u učiteľov – je nutné psychologické vyšetrenie?

JUDr. Zdenko Doktor

V rámci prevádzkovania praxe praktického lekára pre dospelých prichádzame do kontaktu s problematikou posudzovania zdravotnej spôsobilosti. V prípade posudzovania zdravotnej spôsobilosti pedagogick...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.