Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 4/2019

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
4/2019

Ústavné limity § 9 ods. 7 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

JUDr. Patrik Butvin

Príspevok sa zaoberá aplikáciou § 9 ods. 7 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov a jeho možným nesúladom s jedno...

Aplikácia mediácie v zdravotníckom zariadení

PhDr. Janka Lipničanová

V každodennom živote sa stretávame s konfliktmi a nedorozumeniami rôzneho druhu. Mnohé zvládame sami a niektoré z nich riešime súdnou cestou. Väčšinu sporov v zdravotníckom zariadení, ktoré končia ...

Nedostatok liekov: prídelový systém a následné hromadenie liekov

(JG)

V Spojených štátoch sa nedávno uskutočnil zaujímavý výskum ohľadom nedostatku liekov v nemocniciach, ktorého výsledky boli uverejnené v marcovom vydaní periodika JAMA Internal Medicine. Téma aj výs...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.