Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 7-8/2018

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
7-8/2018

„Letné“ legislatívne zmeny pre lekárne

JUDr. Ivan Humeník, PhD. JUDr. Peter Gabrik

Dňa 15. júna 2018 nadobudla účinnosť väčšia novela zdravotníckych zákonov, ktorá priniesla veľa tém, o ktorých sa diskutuje medzi odborníkmi i laikmi. Ide o novinky vo fungovaní pohotovostí, ale aj...

Výkon práce nadčas – procesnoprávne otázky

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

V aplikačnej praxi vznikajú pravidelne nejasnosti týkajúce sa uplatňovania pracovnoprávneho inštitútu výkonu práce nadčas. Problematickou je najmä otázka, kedy a za akých podmienok môže zamestnávat...

Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony pre duševnú poruchu nie je možné

JUDr. Ingrid Lanczová, Ph.D.

Článok reflektuje zmenu právnej úpravy týkajúcej sa reštrikčnej právomoci súdu vo vzťahu k spôsobilosti fyzických osôb na právne úkony pre nedostatok duševného zdravia, v dôsledku prijatia procesno...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.