Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 3/2022

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
3/2022

Nové podmienky delegovaného predpisovania liekov od januára 2022

JUDr. Ivan Humeník, PhD. Mgr. Lenka Kavarníková

V decembri 2021 bola prijatá novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liekoch“),...

Postup regionálneho úradu verejného zdravotníctva po podaní odvolania

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) majú oprávnenie rozhodovať o uvedení priestorov do prevádzky, a to na základe žiadosti subjektov. Uvedené oprávnenie im vyplýva zo zákona...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.