Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 1/2022

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
1/2022

PRACOVNÁ POVINNOSŤ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV - PODMIENKY PRE ULOŽENIE A VÝNIMKY Z ULOŽENIA PRACOVNEJ POVINNOSTI

JUDr. Ivan Humeník, PhD. Mgr. Lenka Kavarníková

S účinnosťou od 25. novembra 2021 bol na území Slovenskej republiky vyhlásený núdzový stav. Vláda Slovenskej republiky v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom nariadila na celom našom území praco...

ROZHODNUTIE REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA O POVOLENÍ PODNIKANIA

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ “) sú podľa § 6 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn...

ŠVÉDSKA POKUTA ZA PORUŠENIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZDRAVOTNÍCTVE

Mgr. Tomáš Mičo

V úvodnom článku tejto minisérie sme sa venovali prípadom porušenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.