Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Polemika

OTÁZKA NEVYHNUTNOSTI NOVEJ SKUTKOVEJ PODSTATY TRESTNÉHO ČINU - "FALŠOVANIE A VYHOTOVENIE NEPRAVDIVEJ ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE"

Novelou Trestného zákona č. 214/2019 Z.z. bola do zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v z. n. p. (ďalej len "Trestný zákon") zavedená nová skutková podstata trestného činu, a to "Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie". Dá ...

Kultúra spravodlivosti – utópia slovenského zdravotníctva?

„Kultúra bezpečnosti je vytvorenie takého prostredia v ústavnom zdravotníckom zariadení, v ktorom správanie sa jednotlivca a kolektívu je založené na neustálom úsilí minimalizovať poškodenie pacienta, ku ktorému by mohlo prísť v súvislosti s posky...

Výkony celkovej anestézie v stomatologickej praxi – faktický verzus právny stav

Rozsah medicínskych výkonov, ktoré sa vykonávajú v celkovej anestézii, pomerne výrazne stúpa. Už sa „neuspáva“ len pri operáciách, ale aj pri rôznych diagnostických výkonoch, prípadne pri výkonoch, ktoré sa predtým robili len v lokálnej anestézii,...

PRÁVNE ZÁKLADY AMBULANCIE PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V praxi sa môže stať, že ambulancia spracúva osobné údaje pacientov či svojich zamestnancov na nesprávnych právnych základoch, čo môže mať za následok udelenie sankcie zo strany Úradu na ochranu osobných údajov. Právna úprava základov pri spracúva...

VYHLÁŠKY ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA AKO PRÁVNY PREDPIS

JUDr. Peter Kukliš, CSc. Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava Súčasná pandemická situácia výrazným spôsobom preveruje schopnosti politikov, verejných činiteľov, odborníkov z množstva oblastí ľudskej činnosti, ale aj schopnosti ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály