Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 4/2018

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
4/2018

Sťažnosť zamestnanca podľa Zákonníka práce a možné prípady jej uplatnenia u zamestnávateľa

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. PhDr. Adam Madleňák, PhD.

V ostatnom období sa pomerne často možno stretnúť s rôznymi prípadmi, v ktorých majú zamestnanci niekedy odôvodnene, niekedy nie, pocit, že sa k nim zamestnávateľ alebo jeho vedúci zamestnanci sprá...

Aktuálna rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych veciach (III.)

JUDr. Vladimír Volčko, PhD. Zo seriálu: Aktuálna rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych veciach

Rozhodovanie všeobecných súdov SR v medicínsko-právnych sporoch je čoraz častejšie. Považujeme za vhodné opäť poukázať na niekoľko zaujímavých rozhodnutí, ktoré priniesli zaujímavé závery aj pre pr...

Posúdenie časti zmluvy

JUDr. Zdenko Doktor Zo seriálu: Aktuálna rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych veciach

Je správny bod 4. zmluvy o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti (Zariadenie sociálnych služieb pre seniorov) v znení: „Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky vyplýv...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.