Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 4/2020

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
4/2020

Dovolenka, karanténna dovolenka, prekážky v práci a technická nezamestnanosť – mýty a fakty

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. JUDr. Jan Horecký, PhD.

Množstvo právnych názorov, nových odborníkov na oblasť pracovného práva, ktorí sa objavili za posledné dva týždne v súvislosti s novým vírusovým ochorením a jeho premietnutím do oblasti pracovnoprá...

Otázky a odpovede k zákonu o COVID -19

Sekcia civilného práva MS SR pripravila súhrn najčastejších otázok a odpovedí k zákonu č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej ...

Výkony celkovej anestézie v stomatologickej praxi – faktický verzus právny stav

MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák

Rozsah medicínskych výkonov, ktoré sa vykonávajú v celkovej anestézii, pomerne výrazne stúpa. Už sa „neuspáva“ len pri operáciách, ale aj pri rôznych diagnostických výkonoch, prípadne pri výkonoch,...

Sociálne médiá a šírenie dezinformácií o očkovaní

(JG)

Ľudia vystavení na sociálnych médiách obsahu, ktorý sa zaoberá problematikou očkovania, majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa stanú obeťami dezinformácií ako ľudia, ktorí sú informovaní prostredníctvo...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.