Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 9/2017

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
9/2017

Právne prostriedky ochrany a obrany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vo výkone dohľadu

Mgr. Viera Hradiská

Výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) realizuje zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade na...

Rómska mediácia v zdravotníctve

JUDr. František Kutlík

Jednou z kľúčových výziev interkultúrnej mediácie v zdravotníctve je práca s rómskou menšinou. Pokiaľ sme doteraz v rámci mediácie s inými kultúrami, etnikami či religiozitami hovorili o zahraničný...

Ako dosiahnuť stanovené ciele udržateľného rozvoja v oblasti zdravia?

(JG)

Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) v najnovšom dokumente odhaduje náklady na realizáciu prijatej stratégie Organizácie spojených národov na roky 2015 až 2030 v oblast...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.