Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 10/2015

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
10/2015

Právomoci a kompetencie komôr pri hodnotení sústavného vzdelávania

JUDr. Tomáš Pázmány Mgr. Zuzana Zoláková

Sústavné vzdelávanie zvykne byť témou v súvislosti s otázkami jeho financovania (napr. zamestnávateľom, tretími stranami), obsahu a jeho kvality, či poskytovaním pracovného voľna na účasť na vzdelá...

Slovenské zdravotníctvo očami mladej všeobecnej lekárky

MUDr. Jozef Klucho

Všeobecné lekárstvo na Slovensku nie je pre absolventov príliš lukratívny odbor. Populácia všeobecných lekárov z roka na rok starne a ich vekový priemer sa pomaly blíži k šesťdesiatke. Nie je žiadn...

Úhrada poplatku za licenciu pre lekára

Ing. Dana Žňavová

Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „spoločnosť“) chce získať povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Aby získala toto povolenie, potrebuje odborného zástupcu – lekára s licenci...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.