Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 10/2013

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Nedôsledné vyšetrenie brucha

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila

V tomto príspevku si priblížime rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23.8.2012, v ktorom bol po právnej stránke posudzovaný prípad lekárky, ktorá podľa rozhodnutia Úradu pre dohľad nad ...

Využití kalkulace Activity-Based Costing v nemocnicích – případová studie oddělení ORL

doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

V uplynulé dekádě se řada nemocničních organizací začala potýkat s problémy souvisejícími s rostoucími náklady na zdravotní péči a omezenými zdroji k pokrytí těchto rostoucích nákladů. Nové objevy ...

Správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti z pohľadu prameňov medicínskeho práva (1.)

Mgr. Viktor Gumán Zo seriálu: Správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti z pohľadu prameňov medicínskeho práva

Vo všeobecnosti je konanie fyzických a právnických osôb upravené právnymi normami rôznej právnej sily, ktorých účelom je zabezpečenie a v konečnom dôsledku aj vynútenie pravidiel správania vydaných...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.