Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 4/2021

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
4/2021

Čím viac nakazených zdravotníkov, tým vyššia úmrtnosť v populácii

(JG)

Keď sa pracovníci v zdravotníctve nakazia vírusom a ochorejú môže sa výrazne zvýšiť celkový počet prípadov a úmrtnosť. Toto zistenie uvádza nový model vytvorený výskumníkmi z americkej Penn State U...

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO AKO FORMA POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Mgr. Viera Hradiská

Súčasná, už takmer rok trvajúca mimoriadna situácia spojená s infekčným ochorením COVID- 19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV2 priniesla okrem priamych dopadov na každodenný život občanov Slovenskej...

ROZŠÍRENÝ ZOZNAM OSÔB, KTORÉ SÚ OPRÁVNENÉ NAHLIADAŤ DO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA

Mgr. Miriam Tipánová JUDr. Tomáš Husovský

Národná rada SR prijala novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.