Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 9/2014

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
9/2014

Novinky v medicínskej legislatíve

JUDr. Zdenko Doktor

Dňa 28. mája 2014 bol Národnou radou SR schválený zákon, ktorý prezident Slovenskej republiky vrátil dňa 13. júna 2014 na opätovné prerokovanie Národnou radou SR. Následne dňa 24. júna 2014 bol Nár...

Hniezdo záchrany a jeho právna úprava v Slovenskej republike

JUDr. Vladimír Volčko, PhD. JUDr. Tomáš Husovský

Veľa a často sa v dnešnej spoločnosti hovorí o ochrane života, o práve dieťaťa na život a o spôsoboch, ako takémuto životu pomôcť. Nejde však len o spoločenskú, etickú a právnu otázku. Pri otázke r...

Nové odborné usmernenia MZ SR, nedávne zmeny právnych predpisov a ich vplyv na zdravotnícke služby

MUDr. Jozef Klucho

V tomto článku sa budeme venovať najnovšiemu vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, v ktorom sú okrem iných, najmä dve dôležité odborné usmernenia, regulujúce spoluprácu ambulantných a ústavných p...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.