Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 6/2012

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
6/2012

Pracovný čas lekárov v kontexte aktuálnych zmien na európskej a národnej úrovni

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. MUDr. Filip Jom Zo seriálu: Pracovný čas lekárov v kontexte aktuálnych zmien na európskej a národnej úrovni

Pracovný čas predstavuje jeden z najkomplexnejších a najzložitejších pracovnoprávnych inštitútov, ktorého právna úprava je pravidelne predmetom odborných aj politických diskusií na národnej, resp. ...

Právna zodpovednosť pri nežiaducich účinkoch liekov

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila Zo seriálu: Pracovný čas lekárov v kontexte aktuálnych zmien na európskej a národnej úrovni

S aplikáciou liekov sú neodmysliteľne spojené aj ich nežiaduce účinky. Niekedy môžu mať formu nepríjemných, ale menej závažných komplikácií. V ojedinelých prípadoch však môžu spôsobiť vážne zdravot...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.