Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 3/2015

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
3/2015

Novinky v poplatkoch vyberaných v zdravotníckych zariadeniach

JUDr. Zdenko Doktor

Dňa 12. februára 2015 bol Národnou radou SR schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poisteni...

Správne súdnictvo a (ne)správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti onkologického ochorenia

JUDr. Filip Barbarič MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA

V tomto článku rámcovo rozoberieme účel, rozsah právomocí a predmet správneho súdnictva de lege lata a následne sa bližšie pozrieme na prípad, pri ktorom krajský súd konštatoval nesprávne poskytnut...

Dosiahnutá mzda zdravotníckeho pracovníka a jej určenie

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. Mgr. Michal Drobný

Otázky súvisiace s odmeňovaním zamestnancov za výkon práce, osobitne za výkon práce nadčas, práce vo sviatok a nočnej práce, predstavujú z pohľadu právnej praxe oblasť s najčastejším výskytom praco...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.