Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 6/2019

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
6/2019

Aplikácia kľúčových zásad GDPR nevyhnutných pre bezpečný postup lekára v praxi

JUDr. Ivan Humeník, PhD. JUDr. Katarína Tomková

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ambulancia, nemocnica, iné zdravotnícke zariadenie) v pozícii zamestnávateľa musí v zdravotníckom zariadení zabezpečiť pravidlá ochrany osobných údajov a doh...

Novinky v kontrole eurofondových zákaziek verejného obstarávania

Mgr. Branislav Hudec

Základný dokument, ktorý upravuje pravidlá kontroly zákaziek financovaných z fondov EÚ, je Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj „ Systém riadenia EŠIF“) na prog...

Novinky z legislatívy

www. noveaspi.sk

Prinášame prehľad novelizovaných predpisov uverejnených v Zbierke zákonov v ostatnom období.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.