Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 7-8/2014

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
7-8/2014

Úvaha nad právnou záväznosťou odborných usmernení Ministerstva zdravotníctva SR

JUDr. Ivan Humeník, PhD. Mgr. Zuzana Zoláková

Ministerstvo zdravotníctva SR je právotvorným orgánom, ktorý svojou legislatívnou činnosťou konkretizuje práva a povinnosti subjektov zapojených do poskytovania zdravotnej starostlivosti vyplývajúc...

Záchranná zdravotná služba – história, súčasnosť a perspektívy

MUDr. Jozef Klucho

Dobre fungujúca záchranná zdravotná služba je pilierom a výkladnou skriňou každého zdravotníckeho systému, ten slovenský nevynímajúc. Je chvályhodné, že aj na Slovensku sú odborníci európskeho form...

Organizácia a riadenie systému prevencie a kontroly nemocničných nákaz

MUDr. Katarína Naďová

Aj napriek skutočnosti, že nemocničné nákazy sú stredobodom záujmu verejného zdravotníctva a verejnosti, v Slovenskej republike doteraz nebol prijatý Program prevencie a kontroly nozokomiálnych nák...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.