Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Legislatíva

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie

578/2004 Z.z. N

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 3. 2023  

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov

640/2008 Z.z.

Schválený 17. 12. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 2. 2022  

Nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

321/2005 Z.z.

Schválený 30. 6. 2005 Účinný 1. 8. 2005 Novelizovaný: 31. 10. 2020  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

31/2006 Z.z.

Schválený 18. 1. 2006 Účinný 1. 2. 2006  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 31/2006 Z. z. o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie

296/2010 Z.z.

Schválený 9. 6. 2010 Účinný 1. 7. 2010 Novelizovaný: 1. 4. 2022  

Nariadenie č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

243/2020 Z.z.

Schválený 2. 9. 2020 Účinný 9. 9. 2020  

243/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

346/2020 Z.z.

Schválený 25. 11. 2020 Účinný 4. 12. 2020  

346/2020 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

355/2007 Z.z.

Novelizovaný: 12. 1. 2023  

153/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2023  

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2023  

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2023  

125/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2023  


Zmena nastane

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2023  

578/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2023  

363/2011 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2023  


Archív zmien v legislatíve