Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 9/2018

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
9/2018

Ezdravie: výzvy riadenia projektu a ich riešenia

JUDr. Peter Franko, PhD.

V príspevku autor analyzuje súčasný stav implementácie projektu elektronického zdravotníctva (tiež ako „ezdravie“, „eHealth“ alebo „ezdravotníctvo“), ktorým štát v podobe viacerých nástrojov realiz...

Smrť zamestnanca a vysporiadanie jeho nárokov

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Smrť zamestnanca predstavuje nielen z hľadiska pozostalých, ale aj samotného zamestnávateľa, smutnú udalosť, ktorá je bezprostredne spojená s potrebou vysporiadania záväzkov vzniknutých počas trvan...

Zodpovednosť odborného zástupcu

JUDr. Zdenko Doktor

Akú zodpovednosť a za čo konkrétne má odborný zástupca zdravotníckeho zariadenia? Konkrétna situácia: Neštátne zdravotnícke zariadenie – spoločnosť s ručením obmedzeným – má viacero gynekologických...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.