Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 2/2014

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
2/2014

Ochrana osobných údajov v roku 2014

Mgr. Tomáš Mičo

Od účinnosti nového zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) uplynulo viac ako sedem mesiacov. Hoci s...

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Zlomená lebečná kosť

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila

V predošlých príspevkoch sme sa venovali prípadom, v ktorých bola posudzovaná administratívnoprávna zodpovednosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tentoraz budeme podrobnejšie rozoberať roz...

Sú sociálne služby na Slovensku skutočne sociálne? (I.)

MUDr. Jozef Klucho Zo seriálu: Sú sociálne služby na Slovensku skutočne sociálne?

Sociálne služby na Slovensku roky zápasia s problémami. Napriek viaczdrojovému financovaniu poskytovatelia sociálnych služieb roky bijú na poplach. Najmä preto, že na poskytovanie skutočne kvalitný...

Obsah vydania

Editoriál

Potreba paliatívnej starostlivosti

Výkonná rada Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyzvala krajiny, aby paliatívnu starostlivosť integrovali do systému zdravotnej starostlivosti. Paliatívna starostlivosť (starostlivosť za účelom zmiernenia bolesti, príznakov a stresov pri vážnej chorobe) je dostupná iba pre 1 z 10 ľudí, ktorí ju potrebujú. Táto potreba bola zmapovaná v „Globálnom atlase paliatívnej starostlivosti na konci života“, ktorý spoločne publikovala Svetová zdravotnícka organizácia a Celosvetová aliancia paliatívnej starostlivosti (WPCA).

Paliatívna starostlivosť predstavuje viac než len úľavu od bolesti. Zahŕňa riešenie telesného, psychosociálneho a emocionálneho utrpenia pacientov s vážnymi pokročilými ochoreniami a podporu ich rodinných príslušníkov poskytujúcich chorým starostlivosť. Každý rok potrebuje paliatívnu starostlivosť viac ako 20 miliónov pacientov, pritom 6 % z nich sú deti. Predpokladá sa, rast na 40 miliónov. V roku 2011 sa však tejto starostlivosti dostávalo približne len 3 miliónom pacientov.

Asi jedna tretina tých, ktorí potrebujú paliatívnu starostlivosť, trpí onkologickými ochoreniami. Iní majú postupne sa vyvíjajúce ochorenia srdca, pľúc, pečene, obličiek, mozgu, alebo chronické, život ohrozujúce ochorenia vrátane HIV a rezistentné druhy tuberkulózy.

Hoci väčšina paliatívnej starostlivosti je poskytovaná v krajinách s vysokými príjmami, takmer 80 % celosvetovej potreby paliatívnej starostlivosti je v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Dokument vyzýva všetky krajiny, aby zahrnuli paliatívnu starostlivosť ako základný prvok každého moderného systému zdravotnej starostlivosti a všeobecného zdravotného poistenia. Celosvetovo má však túto integráciu iba 20 krajín a Slovensko medzi nimi bohužiaľ nefiguruje. Z našich susedov je to len Rakúsko a Poľsko.

Dokument uvádza, že k zaradeniu paliatívnej starostlivosti do moderného zdravotného systému je potrebné odstrániť prekážky v oblasti zdravotnej politiky, ktorá musí uznať nutnosť potreby paliatívnej starostlivosti, ďalej vyriešiť nedostatok prostriedkov na vykonávanie týchto služieb, vrátane prístupu k základným liekom (najmä proti bolesti) a v oblasti nedostatočných vedomostí zdravotníckych pracovníkov a verejnosti o výhodách paliatívnej starostlivosti.

Zdroj: www.who.int

(JG)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.