Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 12/2013

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
12/2013

„Adventné“ zmeny v právnej úprave prednostných ambulantných vyšetrení

JUDr. Zdenko Doktor

Dňa 29. októbra 2013 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 365/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na zák...

Práva pacienta verzus práva zdravotníckeho pracovníka

Mgr. Viera Hradiská

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava SR “) garantuje právo na ochranu zdravia jednotlivca – fyzickej osoby. Fungujúci vzťah pacienta ako prijí...

Rádiofarmaká a právny režim nakladania s nimi v SR a ČR

Mgr. Jaroslav Nižňanský

Rádioaktívne lieky (ďalej ako „rádiofarmaká“) sú vzhľadom na svoju povahu – obsah rádioaktívnych látok – špecifickým druhom liekov. Cieľom tohto článku je poskytnúť čitateľom všeobecný prehľad o to...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.