Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 11/2013

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
11/2013

Rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a jeho vplyv na civilné a trestné konanie

JUDr. Peter Franko, PhD. JUDr. Jozef Kubala

Jadro predmetného článku tvorí otázka významu rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad“) vo vzťahu k civilnému a trestnému konaniu. Konkrétne, či v týchto konania...

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Nekontrolovaný diabetes mellitus

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila

V tomto článku sa budeme podrobnejšie zaoberať rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 18.2.2010, v ktorom bol po právnej stránke posudzovaný prípad poskytovania zdravotnej starostlivosti...

Kde nájsť peniaze na platy zdravotníkov?

MUDr. Jozef Klucho

Otázka platov v slovenskom zdravotníctve rezonuje už roky. Do povedomia verejnosti sa však dostala až po hromadných výpovediach lekárov a petícii sestier a pôrodných asistentiek. Prečo peniaze, a t...

Obsah vydania

Editoriál

Cezhraničná zdravotná starostlivosť

Od 25. októbra 2013 sú v celej Európskej únii účinné nové pravidlá o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Nové pravidlá poskytujú občanom právo vycestovať do inej krajiny EÚ s cieľom liečby a získať za túto liečbu úhradu nákladov. Všetky krajiny EÚ by už mali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov transponovať smernicu o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bola prijatá pred 30 mesiacmi.

Vďaka novým pravidlám budú mať pacienti cestujúci do iného členského štátu EÚ kvôli lekárskej starostlivosti nárok na rovnaké ošetrenie ako občania krajiny, v ktorej sa liečia. Ak majú nárok na túto zdravotnú starostlivosť doma, potom im ju uhradí ich domovská krajina. Úhrada ich nákladov bude preplatená do výšky ceny tejto liečby doma. V niektorých prípadoch však môže byť potrebné požiadať pred cestou do zahraničia o povolenie na liečbu, najmä, ak si táto liečba vyžaduje hospitalizáciu v nemocnici alebo vysokošpecializovanú a nákladnú zdravotnú starostlivosť.

V súčasnosti pacienti uprednostňujú zdravotnú starostlivosť vo svojej vlastnej krajine. To je dôvod, prečo cezhraničná zdravotná starostlivosť predstavuje iba približne 1 % verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť, alebo okolo 10 miliárd eur. Tento odhad zahŕňa aj cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ktorú pacienti neplánovali vopred (napríklad pohotovostnú starostlivosť pre turistov). V súčasnosti pripadá podstatne menej ako 1 % výdavkov a počtu vycestovaných pacientov na plánovanú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ako sú operácie bedrového kĺbu a kolena alebo operácie šedého zákalu.

Viac informácií o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti možno nájsť na http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-918_sk.htm.

Zdroj: http://ec.europa.eu

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.