Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 7/2021

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
7/2021

KOMISÁR PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

JUDr. Tomáš Buzinger

Parlamentom prijatý zákon č. 82/2021 Z. z. z 5. februára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostliv...

VYHLÁŠKY ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA AKO PRÁVNY PREDPIS

JUDr. Peter Kukliš, CSc. Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava Súčasná pandemická situácia výrazným spôsobom preveruje schopnosti politikov, verejných činiteľov, odborníkov z mno...

PRVÁ UHORSKÁ ZÁKONNÁ REGULÁCIA EPIDÉMIÍ

JUDr. Ingrid Lanczová, Ph.D.

Príspevok približuje prvý uhorský zákon, ktorý komplexne riešil problematiku epidémií na našom území. Územie Slovenska bolo súčasťou Uhorska takmer tisíc rokov, a to do roku 1918, kedy sa rakúsko-u...

VŠEOBECNÍ LEKÁRI BUDÚ VYDÁVAŤ POTVRDENIE O TOM, ČI PACIENT ZAKÁZAL ALEBO NEZAKÁZAL SPRÍSTUPNENIE ÚDAJOV ZO SVOJEJ ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Mgr. Lenka Kavarniková, JUD r. Ivan Humeník, PhD. h&h PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. Akým osobám je lekár oprávnený sprístupňovať údaje z písomnej zdravotnej dokumentácie pacienta? T...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.