Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Judikáty

Správne konanie

Spzn: 3 Szd 12/2009 Prameň: JNS.

Judikáty

Zdravotná starostlivosť

Spzn: 3 Szd 8/2009 Prameň: JNS.

Judikáty

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia

Spzn: PL. ÚS 16/05 Prameň: Zb.Us. Číslo: 4/2008

Judikáty

Súdne poplatky

Spzn: 4 Obo 270/99 Prameň: Zb.NS Zväzok: 4 Ročník: 2001 Strana: 56 Číslo: 74/2001

Judikáty

Ústavnosť a otázky týkajúce sa poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach

Spzn: PL. ÚS 37/1999 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 1999 Strana: 76 Číslo: 2/1999

Judikáty

Nezákonnosť rozhodnutia o uložení pokuty

Spzn: 7 Sž 139/01 Prameň: ZSP. Zväzok: 1 Ročník: 2002 Strana: 166 Číslo: 11/2002

Judikáty

Kontrola

Spzn: 7 Sž 161 - 166/99 Prameň: Zb.NS Zväzok: 3 Ročník: 2001 Strana: 52 Číslo: 53/2001

Judikáty

Verejné obstarávanie

Spzn: 3 Sžf 9/2011 Prameň: JNS.

Judikáty

Technické námietky, odborné stanovisko

Spzn: 3 Sžf 33/2010 Prameň: JNS.

Judikáty

Správne konanie

Spzn: 3 Sžf 47/2011 Prameň: JNS.

Judikáty

Verejné obstarávanie

Spzn: 1 Sžnč 3/2006 Prameň: ASPI

Judikáty

Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

Spzn: 4 Sžso 23/2008 Prameň: Zb.NS Zväzok: 5 Ročník: 2010 Strana: 61 Číslo: 47/2010

Judikáty

Iné poškodenie zdravia pri práci

Spzn: 7 So 134/2008 Prameň: Zb.NS Číslo: 18/2010

Judikáty

Zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

Spzn: 3 Cdo 136/2004 Prameň: ZSP. Zväzok: 1 Ročník: 2008 Strana: 13 Číslo: 5/2008

Judikáty

Konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy

Spzn: 5 Sžnč 5/2005 Prameň: ZSP. Zväzok: 1 Ročník: 2008 Strana: 37 Číslo: 15/2008

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie