Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Aktuality

Predseda Mitrík poslancom: NKÚ podporuje reformy, ktoré nebudú len kozmetickými úpravami

Kategória: Spravodajstvo Autor: NKÚ

Bratislava 3. decembra 2021 – Budúcoročný štátny rozpočet odráža zložitý spoločensko-ekonomický vývoj spôsobený takmer dva roky trvajúcou pandémiou ochorenia COVID-19 a s ňou súvisiacou neistotou ďalšieho vývoja v roku 2022. Na strane druhej je návrh rozpočtu jasným odrazom dlhodobo neriešených prob

Aktuality

Medzi COVID-19-PASS-om a Digitálnym COVID preukazom EÚ je rozdiel

Kategória: Spravodajstvo Autor: TASR

Bratislava 6. decembra (TASR) – Slováci si často mýlia pojmy COVID-19-PASS, GreenPass a Digitálny COVID preukaz EÚ. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) upozornilo na najčastejšie zámeny pojmov, s ktorými sa stretávajú operátori call centra. 

Aktuality

O pomoc žiadajú najmä mladí ľudia, po novom tiež zdravotníci

Kategória: Spravodajstvo Autor: TASR

Bratislava 5. decembra (TASR) – Krízové linky IPčko, Krízová linka pomoci a Dobrá linka zaznamenali od začiatku pandémie zhruba 35-percentný nárast depresívnych syndrómov, a to najmä u mladých ľudí. Väčšinu kontaktov tvorili práve mladí do 30 rokov, no o pomoc žiadajú čoraz intenzívnejšie aj zdravot

Aktuality

Uzavreté školy a prázdniny: Kedy majú rodičia nárok na pandemické ošetrovné

Kategória: Spravodajstvo Autor: Sociálna poisťovňa

Rodičia detí, ktorých materské školy či školy sú v týchto dňoch rozhodnutím hygienika, zriaďovateľa či riaditeľa uzatvorené, majú po splnení ostatných zákonných podmienok naďalej nárok na dávku pandemické ošetrovné (0ČR). Podmienky nároku na dávku ani postup žiadosti o ňu sa nemenia. Nárok na pandem

Aktuality

Slovensko bezodkladne potrebuje prijatie účinných reforiem v oblasti školstva, zdravotníctva a justície

Kategória: Spravodajstvo Autor: Euractiv.sk; AmCham Slovakia

Široká koalícia zahraničných obchodných komôr pôsobiacich na Slovensku dôrazne vyzýva Vládu Slovenskej republiky a lídrov koaličných strán na zastavenie politických animozít a posilnenie zodpovedného politického líderstva, ktoré povedie k urýchlenému prijatiu účinných reforiem v oblasti školstva, zd

Aktuality

NCZI zmenilo metodiku zberu dát k pandemickej situácii

Kategória: Spravodajstvo Autor: TASR

 Bratislava 8. decembra (TASR) - Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zmenilo metodiku zberu dát k pandemickej situácii. Ako TASR informovala jeho hovorkyňa Alžbeta Sivá, národné centrum tak urobilo z dôvodu praktického prehľadu pre občanov, ako aj pre poskytovateľov zdravotnej starostli

Aktuality

AZZZ: Návrh rozpočtu pre zdravotníctvo ohrozí fungovanie zdravotníctva

Kategória: Spravodajstvo Autor: TASR

 Bratislava 10. decembra (TASR) - Viaceré zdravotnícke asociácie združené v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR považujú aktuálny návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok za nedostatočný. Tvrdia, že ohrozí fungovanie zdravotníctva a  tiež že je v absolútnom rozpore s progr

Aktuality

Rezidentské štúdium všeobecných lekárov a pediatrov treba namodelovať nanovo

Kategória: Spravodajstvo Autor: NKÚ

Bratislava 10. decembra 2021 – Úbytok lekárov môže ohroziť dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Problém malo od roku 2014 pomôcť riešiť rezidentské štúdium lekárov pre dospelých a pediatrov. 

Aktuality

Výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu Národnej transfúznej služby SR

Kategória: Spravodajstvo Autor: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa, na funkčné obdobie 5 rokov, v štátnej príspevkovej organizácii Národná transfúzna služba SR so sídlom Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava.

Aktuality

Zubné ambulancie vykonali minulý rok najnižší počet preventívnych prehliadok za posledných päť rokov

Kategória: Spravodajstvo Autor: NCZI

Národné centrum zdravotníckych informácií zaznamenalo, že v roku 2020 absolvovalo preventívnu prehliadku u zubného lekára len 41 % pacientov, pričom následné ošetrenie chrupu po prehliadke bolo potrebné až u 66 % z nich. Medziročný pokles počtu vykonaných preventívnych prehliadok, ako aj celkový pok

Aktuality

Najčastejšie otázky a odpovede: Pandemická OČR

Kategória: Spravodajstvo Autor: Sociálna poisťovňa

Vzniká nárok na ošetrovné za obdobie vianočných prázdnin? počas školských prázdnin nárok na pandemické ošetrovné z dôvodu uzatvorenia školy spravidla nevzniká, vtedy je škola uzatvorená na základe školského zákona výnimky tvoria...

Aktuality

Vyjadrenie: MZ: Komplexná reforma zdravotníctva dostala zelenú

Kategória: Spravodajstvo Autor: TASR

Bratislava 15. decembra (TASR) - Historický míľnik sa udial v utorok (14.12.) v zdravotníctve, kedy prelomová reforma za posledných 17 rokov v zdravotníctve bola Národnou radou SR schválená. Reforma nemocníc súvisí s kompletnou reformou zdravotníctva, ktorej spoločným cieľom je viac zachránených ľud

Aktuality

Poďakovanie zdravotníčkam a zdravotníkom

Kategória: Spravodajstvo Autor: Únia miest Slovenska

Únia miest Slovenska podporuje iniciatívu „Poďakovanie zdravotníčkam a zdravotníkom“, ktorú organizuje a šíri občianska iniciatíva Spolupráca pre Slovensko. Sú to naše lekárky, lekári, naše sestričky, zdravotní pracovníci, ktorí v týchto náročných časoch reálne nasadzujú svoje vlastné životy, aby po

Aktuality

SKF žiada, aby zdravotnícka reforma riešila otázku miesta výkonu...

Kategória: Spravodajstvo Autor: TASR

Bratislava 16. decembra (TASR) - Slovenská komora fyzioterapeutov (SKF) žiada Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, aby sa pri pripravovanej reforme zdravotníctva riešila aj otázka miesta výkonu fyzioterapeuta. Ako TASR informovala Barbora Bartolčičová z mediálneho odboru komory, hoci fyzioterapeuti m

Aktuality

Nemocenské pri karanténe alebo izolácii – najčastejšie otázky a odpovede

Kategória: Spravodajstvo Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa vypracovala zoznam otázok a odpovedí v tematike nemocenského pri karanténe/izolácii, s ktorou sa klienti na jej Informačno-poradenské centrum obracajú najčastejšie:

Aktuality

Pandemická OČR – najčastejšie otázky a odpovede

Kategória: Spravodajstvo Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa vypracovala zoznam otázok a odpovedí v tematike pandemickej OČR, s ktorou sa klienti na jej Informačno-poradenské centrum obracajú najčastejšie:

Predpis Zbierky zákonov N

355/2007 Z.z.

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskroších predpisov

Schválený 21. 6. 2007 Účinný 1. 9. 2007 Novelizovaný: 12. 1. 2023  

Predpis Zbierky zákonov N

576/2004 Z.z.

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskroších predpisov

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 3. 2023  

Predpis Zbierky zákonov N

579/2004 Z.z.

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

219/1996 Z.z.

Zákon NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 Z. z.

Schválený 1. 7. 1996 Účinný 1. 8. 1996 Novelizovaný: 2. 1. 2019  

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie