Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 6/2018

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
6/2018

Spracúvanie osobných údajov zdravotnými poisťovňami

Mgr. Jakub Vojtko

Zdravotné poisťovne pri výkone svojej činnosti spracúvajú osobné údaje miliónov ľudí. Systematicky spracúvajú osobné údaje týkajúce sa zdravia poistencov ako osobitne chránenú kategóriu osobných úd...

Pravidlá na určovanie finančných opráv v prípade eurofondových zákaziek

Mgr. Branislav Hudec

Finančné korekcie alebo finančné opravy sú negatívnym dôsledkom chybných verejných obstarávaní, ktoré sú financované z fondov EÚ, a korekcie zosobňujú rešpekt a obavy prijímateľov príspevku z európ...

Odmeňovanie lekárov na APS

Ing. Iveta Matlovičová

Príspevková organizácia vyššieho územného celku a zdravotnícke zariadenie, ktoré prevádzkuje ambulancie ambulantnej pohotovostnej služby (APS), zamestnáva lekárov. Podľa § 80a ods. 3 zákona č. 578/...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.