Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Počet článkov autora: 3


Právo pacienta na bezplatnú kópiu lekárskeho záznamu

Jednou z kľúčových zmien, ktorú v roku 2018 prinieslo nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/4...

Podpisová podložka a informovaný súhlas

Prosím o vyjadrenie k podpisovej podložke a informovanému súhlasu (IS) v zubnom lekárstve (aj inde). Naše zákony majú 20 rokov, viem, že tam sa to pomenúva ako "písomný IS...". Možno v dnešnej digitálnej ére podpisovať cez podpisovú podložku? Leká...

Cloud v zdravotníctve

Cloud computing (cloud) možno definovať ako poskytovanie služieb alebo aplikácií bežiacich na serveroch v prostredí siete internet s tým, že používatelia k nim môžu pristupovať napríklad prostredníctvom webového prehliadača alebo klienta danej apl...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály