Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Rizikové práce a choroby z povolania

Rizikové práce a choroby z povolania (I.)

Práce sa podľa závažnosti vplyvu faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov zaraďujú do štyroch kategórií. Zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík a vedenie evidencie zamestnancov podľa kategórií prác patrí m...

Rizikové práce a choroby z povolania (II.)

V tomto čísle prinášame druhú časť článku o chorobách z povolania v Slovenskej republike. Na grafickom zobrazení podrobnejšie ukážeme konkrétne štatistické údaje o počte zamestnancov, u ktorých boli choroby z povolania hlásené, o ich výskyte v rám...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály