Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Názory

Pracovný čas lekárov v kontexte aktuálnych zmien na európskej a národnej úrovni

Pracovný čas predstavuje jeden z najkomplexnejších a najzložitejších pracovnoprávnych inštitútov, ktorého právna úprava je pravidelne predmetom odborných aj politických diskusií na národnej, resp. európskej úrovni.

Neprípustnosť inštitútu obnovy konania – vydanie povolenia

Pred časom sa v médiách vyskytla správa, že Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „ministrstvo zdravotníctva“) sa snaží prerozdeliť licencie (povolenia) na prevádzkovanie šiestich ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „ZZS“) bez vy...

Mlčať je zlato. Platí to aj pre zdravotníckych pracovníkov?

Stalo sa už pomaly „dobrým“ zvykom, že médiá prinášajú v balíkoch svojho spravodajstva rôzne informácie o dopravných nehodách či spáchaných trestných činov, ktoré sú nezriedka násilného charakteru. Diskusia o tom, či je takýto druh spravodajstva v...

Úhrada zdravotnej starostlivosti u poistenca, ktorý nepodal prihlášku do zdravotnej poisťovne

Kto uhradí náklady na zdravotnú starostlivosť u pacienta, ktorý včas nepodá prihlášku do zdravotnej poisťovne?

Právo na prístup k zdravotníckym službám a právo pacienta na rešpektovanie jeho času

Snaha o vyhrocovanie krízových situácií, najmä v zdravotníctve, polarizuje spoločnosť. Je práve prebiehajúca kríza ekonomická alebo aj sociálna a morálna? Možno sa zdá, že problém by mohol byť v legislatíve a v chýbajúcich finančných zdrojoch. Leg...

Ústavnosť lekárskej služby prvej pomoci – replika na rozhodnutie Ústavného súdu SR

Príspevok je reakciou na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“), ktorý nedávno vyhlásil, že právne predpisy upravujúce povinnosť vykonávať lekársku službu prvej pomoci (ďalej aj „LSPP“) sú v súlade s ústavným por...

Migrácia zdravotníkov, história uznávania kvalifikácií, a modernizácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES

Žiaľ je pravdou, že Európska únia, tak ako ju poznáme a vnímame, v súčasnosti akosi stráca na svojej exkluzivite minulých desaťročí. Je to výsledkom nielen ekonomických turbulencií posledných rokov a najmä mesiacov, ale domnievam sa, že aj postupn...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály