Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Vybrané obsahové aspekty zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Vybrané obsahové aspekty zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (II.)

V tomto čísle prinášame dokončenie článku k analýze obsahových náležitostí zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.

Vybrané obsahové aspekty zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (I.)

Základom právneho vzťahu medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na strane jednej a zdravotnými poisťovňami na strane druhej je zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ako osobitný zmluvný typ podľa § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdr...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály