SERIÁL: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti s informovaným súhlasom pacienta

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 2

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti s informovaným súhlasom pacienta (II.)

Dátum:
Autor: JUDr. Pavol Kádek
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

V tomto čísle budeme pokračovať v téme poskytovania zdravotnej starostlivosti a budeme sa zaoberať informovaným súhlasom v súvislosti s realizovaním biomedicínskeho výskumu, odberu orgánov, tkanív a buniek, sterilizáciou a účasťou alebo neúčasťou pacienta na výučbe.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti s informovaným súhlasom pacienta (I.)

Dátum:
Autor: JUDr. Pavol Kádek
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5-6/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas pacienta podľa § 4 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Informovaný súhlas je teda obligatórnou podmienkou, ktorá musí byť nevyhnutne splnená na to, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebolo v rozpore s právnymi predpismi, a teda aby bol daný medicínsky úkon, resp. lekársky zákrok v súlade s platnými a účinnými právnymi normami.

Aktuálne vydanie

7-8/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2020
Ročnik 2020

Zobraziť