RUBRIKA: Aktuálne

zoradiť výsledky podľa:

COVID-19: návrat na pracovisko – usmernenie EÚ

Dátum:
Autor: William Cockburn , Ladislav Kerekeš

Číslo:
Vydanie: 7-8/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Pandémia COVID-19 je jednou z najväčších výziev, akým spoločnosti a podniky kedy čelili. Ako uvádza Európska agentúra pre BOZP (ďalej len „EU-OSHA“), prekonanie problémov súvisiacich s pandémiou bude možné len vtedy, ak budeme spolupracovať s cieľom zastaviť šírenie tejto choroby a zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov pracujúcich z domu, ako aj pre tých, ktorí sa vracajú na svoje obvyklé pracoviská. Na pracoviskách, kde môžu byť pracovníci vystavení vírusu, ktorý patrí do kategórie biologických faktorov, musia zamestnávatelia vykonávať posúdenie rizík a stanoviť primerané opatrenia. Preto prinášame niektoré usmernenia Európskej únie zamerané na podporu zamestnávateľov pri plnení týchto povinností.