Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Mapa medicínskej legislatívy

Mapa medicínskej legislatívy (I.)

Každý lekár, resp. zdravotnícky pracovník sa pri výkone svojho povolania občas dostane do situácie, kedy si nie je istý, ako postupovať, aby sa nedostal do kolízie so zákonom. Cieľom tohto článku je zdravotníckemu pracovníkovi pomôcť, aby sa zorie...

Mapa medicínskej legislatívy (VI.)

V minulom čísle sme sa venovali zákonu č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach“), ktorý s účinnosťou od 1. 12. 2011 v plnom rozsahu nahra...

Mapa medicínskej legislatívy (V.)

V lete sme (Právo a manažment v zdravotníctve, 3/2011) ukončili štvordielnu sériu článkov o medicínskej legislatíve. Začali sme zákonom č. 460/1992 Zb. Ústavou SR a následne postupne prešli zákonmi č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, sl...

Mapa medicínskej legislatívy (II.)

V minulom čísle som sa venoval Ústave Slovenskej republiky a zákonu č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. V tomto článku sa č...

Mapa medicínskej legislatívy (III.)

V minulom čísle sme sa venovali zákonu č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. a zákonu č. 578...

Mapa medicínskej legislatívy (IV.)

V minulom čísle sme sa venovali zákonu č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákonu č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctv...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály