SERIÁL: Stres na pracovisku ako choroba z povolania?

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 2

Stres na pracovisku ako choroba z povolania? (II.)

Číslo:
Vydanie: 2/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

V minulom čísle časopisu sme sa venovali spoločenskému a medicínskemu a  rozmeru stresu na pracovisku vo všeobecnosti. Okrem toho sme zadefinovali ochranu zamestnancov pre stresom z pohľadu smerníc a nariadení Európskej únie.

Stres na pracovisku ako choroba z povolania?

Číslo:
Vydanie: 1/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Moderné spoločenské trendy, ktoré sa výrazne podieľajú na pretváraní podoby pracovného práva v členských štátoch Európskej únie, neprinášajú len pozitívne efekty. Liberalizácia a flexibilizácia pracovnoprávnych inštitútov uľahčuje vytváranie nových pracovných miest a adaptáciu podnikových procesov na meniace sa podmienky hospodárskeho trhu.

Aktuálne vydanie

7-8/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2020
Ročnik 2020

Zobraziť