Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Stres na pracovisku ako choroba z povolania?

Stres na pracovisku ako choroba z povolania?

Moderné spoločenské trendy, ktoré sa výrazne podieľajú na pretváraní podoby pracovného práva v členských štátoch Európskej únie, neprinášajú len pozitívne efekty. Liberalizácia a flexibilizácia pracovnoprávnych inštitútov uľahčuje vytváranie no...

Stres na pracovisku ako choroba z povolania? (II.)

V minulom čísle časopisu sme sa venovali spoločenskému a medicínskemu a  rozmeru stresu na pracovisku vo všeobecnosti. Okrem toho sme zadefinovali ochranu zamestnancov pre stresom z pohľadu smerníc a nariadení Európskej únie.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály