Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Tomáš Mičo

Počet článkov autora: 17


Úvod do ochrany osobných údajov

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je činnosť, ktorá si vyžaduje celého človeka, napriek tomu však poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí venovať svoju pozornosť celému radu právnych noriem. Okrem tých zákonov, ktoré priamo upravujú vzťah...

Ochrana osobných údajov pri vedení zdravotnej dokumentácie

V prvej časti seriálu o ochrane osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti som vysvetlil základné pojmy, používané v tejto právnej oblasti a zosumarizoval základné princípy, ktorými sa ochrana osobných údajov vo všeobecnosti riadi.

Elektronická zdravotná dokumentácia

Pri zmene poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vedie aj elektronickú zdravotnú dokumentáciu pacienta, musí túto dotyčný lekár vymazať, prípadne ako má s ňou naložiť?

Zverejnenie zmlúv zdravotných poisťovní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a právo na ochranu osobných údajov

V čase písania tohto článku sa vedie diskusia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „návrh ...

Ochranu osobných údajov v Európe čaká obdobie vysokých pokút

Okrem odborníkov denne pracujúcich v oblasti ochrany osobných údajov zrejme málokto vie, že členské štáty Európskej únie diskutujú o novom legislatívnom rámci, ktorým by malo byť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb ...

Whistleblowing – chránené oznamovanie protispoločenskej činnosti

Korupcia a iné formy protispoločenskej činnosti kvária takmer všetky oblasti života našej spoločnosti. Zdravotníctvo ani v tomto prípade nie je žiadnou výnimkou. Je tomu takmer rok, čo Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 307/2014 ...

POKUTY PODĽA GDPR - POUČME SA NA CHYBÁCH INÝCH

O tom čo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prináša nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica...

Expresné zmeny v legislatíve k ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov sa opäť raz nezanedbateľne zmenila. Iba 9 a pol mesiaca bol účinný nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), kým bol noveli...

Ochrana osobných údajov v roku 2014

Od účinnosti nového zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) uplynulo viac ako sedem mesiacov. Hoci sa nedá povedať, že by závažným spôsobom zmenil tút...

Mlčať je zlato. Platí to aj pre zdravotníckych pracovníkov?

Stalo sa už pomaly „dobrým“ zvykom, že médiá prinášajú v balíkoch svojho spravodajstva rôzne informácie o dopravných nehodách či spáchaných trestných činov, ktoré sú nezriedka násilného charakteru. Diskusia o tom, či je takýto druh spravodajstva v...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály