Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Pokuta


Nesprávny manažment pacienta s dyspeptickým syndrómom pretrvávajúcim po cholecystektómii (KAZUISTIKA)

Prezentujem prípad 65-ročnej pacientky, u ktorej sa indikovala cholecystektómia pre protrahovanú biliárnu koliku s nálezom cholecystolitiázy. Pre predoperačnú hyperbilirubinémiu bola vykonaná klasická cholecystektómia (histologicky s chronickou ch...

Právne postavenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

Cieľom tohto príspevku je vymedzenie právneho postavenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako dohliadaného subjektu v procese dohľadu nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti, sprehľadnenie jeho oprávnení a povinností, ktoré sú p...

Ochranu osobných údajov v Európe čaká obdobie vysokých pokút

Okrem odborníkov denne pracujúcich v oblasti ochrany osobných údajov zrejme málokto vie, že členské štáty Európskej únie diskutujú o novom legislatívnom rámci, ktorým by malo byť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb ...

Vybrané ústavnoprávne úskalia súdnej praxe v medicínskoprávnych sporoch

Dnes je už bežnou praxou, že medzi zdravotníkmi je veľa takých, čo si vyskúšali rolu účastníka súdneho alebo správneho konania.

Problematika poplatkov v ambulancii je veľmi komplikovaná

Cieľom tohto článku nie je detailne analyzovať a urobiť striktné závery o tom, za čo poskytovatelia môžu v zmysle platnej legislatívy poberať poplatky, pretože ide o problematiku, ktorá je veľmi komplikovaná a musí sa posudzovať ad hoc. Čitateľom ...

Pokuta za poskytnutie zdravotnej dokumentácie na účely vypracovania znaleckého posudku

Úrad na ochranu osobných údajov (ďalej len „Úrad“) uložil Fakultnej nemocnici v N. pokutu vo výške 2 000 eur [1] za nezákonné spracovanie citlivých osobných údajov v rozpore s § 13 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmen...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály